• Autoryzowany Partner enova enova365
  • pomoc zdalna
  • 18 442 74 47
  • enova365 system ERP

Jesteś tutaj

enova 11.0.5752 - nowa wersja

  • vaks
  • 06 Październik 2015

Nowa wersja enova 11.0

W dniu 06.10.2015 producent systemu enova opublikował nową wersję systemu 11.0.5752. Wersja wprowadza szereg nowości ogólnosystemowych związanych między innymi z rozszerzeniem funkcjonalności wydruków i obsługą dodatków. Wprowadzono nowe grafiki aby dostosować wygląd aplikacji okienkowej do wersji przeglądarkowej. Wykonano kilka poprawek związanych z wyświetlaniem list.

Nastąpiła modyfikacja w instalatorze wersji demo, który korzysta w tym momencie z bazy MS SQL Server 2012 Express Edition. W związku z tym faktem wystąpi problem z instalacjami w środowisku Microsoft Windows XP.

W module DMS rozbudowano funkcjonalność spraw, folderów i dokumentów podstawowych.

W module Handel rozszerzono czynność zmian na zatwierdzonym dokumencie, rozbudowano obsługę drukarek fiskalnych oraz mechanizmy relacji. Rozszerzono funkcjonalność drukowania kodów kreskowych na dokumentach. Wprowadzono kilka modyfikacji oraz poprawek na dokumentach handlowych, zamówieniach oraz ich definicjach.

Dokonano kilku ulepszeń i zmian w dodatku EDI.

W module Kadry i Płace rozbudowano Zarządzanie Zasobami Ludzkimi oraz obsługę zajęć komorniczych. Zaktualizowano wskaźniki przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, minimalne wynagrodzenia uczniów i inne. Rozbudowano funkcjonalność definicji elementów wynagrodzenia. Dokonano kilku zmian w obliczeniach związanych z urlopem wypoczynkowym oraz podstawą chorobowego. Wykonano modyfikację kilu wydruków.

W module Kasa rozszerzono obsługę delegacji PWS oraz eksportu przelewów. Modyfikacje objęły również dokumenty rozliczeniowe.

W module Księgowość rozbudowano mechanizm matryc dokumentów. Rozbudowane zostały dokumenty ewidencji - miedzy innymi pojawiła się nowa zakładka "Powiązane koszty". Umożliwiono wysyłkę CIT-8 (22) w wersji elektronicznej. Nastąpiła rozbudowa listy "Obroty i salda" o nowy filtr i dodatkowe czynności. Zmodyfikowano mechanizm wykrywania duplikatów dokumentów przy imporcie do ewidencji.

Powyżej zasygnalizowano jedynie wybrane zmiany w nowej wersji. Poniżej znajdują się linki do pobrania szczegółowego opracowania producenta:

 

enova 11.0.5752 - nowa wersja

Dodaj komentarz

Kontakt

Telefon: (18) 442 74 47
Email:   biuro (at )vaks.pl

Vaks.PL Centrala
33-300 Nowy Sącz ul. Reguły 7/14

Biuro czynne

Poniedziałek - piątek 7:00-15:00

Serwis: kontakt na telefony komórkowe zgodnie z indywidualną umową