• Autoryzowany Partner enova enova365
  • pomoc zdalna
  • 18 442 74 47
  • enova365 system ERP

Jesteś tutaj

Jednolity plik kontrolny w enova365

  • Kasia
  • 25 Kwiecień 2016

Jednolity Plik Kontrolny w enova365.

Wprowadzenie od 1 lipca 2016 r. Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) będzie się wiązać z koniecznością wyposażenia informatycznych systemów księgowych w nową funkcjonalność umożliwiającą wytworzenie JPK o odpowiedniej strukturze.  W enova365 obsługa plików JPK zostanie wprowadzona w ramach standardowej procedury aktualizacji systemu i dostosowania do zmian w przepisach prawa. Klienci, którzy posiadają aktualną licencję enova365 otrzymają  taką funkcjonalność bezpłatnie, przed wejściem w życie nowych regulacji w ramach wersji 11.4 zaplanowanej na czerwiec 2016 r.
 

Po co plik JPK?
W celu usprawnienia procesu kontroli oraz poprawy ściągalności podatków wprowadzono, ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r. poz. 1649), zmiany, które przewidują wprowadzenie od 1 lipca 2016 r. Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). Jest to  plik o uzgodnionej strukturze logicznej, w którym podatnik jest zobowiązany przekazywać, na żądanie organu podatkowego,  księgi  (w całości lub części) oraz dowody księgowe. Plik ten będzie przekazywany za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznych nośnikach danych. Proces  wprowadzania wymogu Jednolitego Pliku Kontrolnego przebiegał będzie stopniowo, w pierwszej kolejności obowiązek ten dotyczyć będzie dużych podmiotów gospodarczych.
Zgodnie z uzasadnieniem projektu zmian ordynacji „chodzi o to, aby można było w sposób automatyczny, przy wykorzystaniu odpowiednich algorytmów informatycznych, wyodrębnić niezbędne dane merytoryczne. Intencją projektowanych rozwiązań jest wprowadzenie do systemów księgowych nowej funkcjonalności, tj. możliwości edycji ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych w oparciu o powszechnie stosowany w komunikacji elektronicznej standard XML.” Nowe uregulowania będą miały zastosowanie w postępowaniu podatkowym, w kontroli podatkowej oraz w zakresie czynności sprawdzających, w tym w zakresie czynności sprawdzających u kontrahenta podatnika.

Kogo dotyczy JPK?
Obowiązkiem raportowania danych od 1 lipca 2016 r. w formacie JPK zostaną objęci tylko duzi przedsiębiorcy tj. tacy, którzy zatrudniają więcej niż 250 pracowników lub ich roczny obrót wynosi co najmniej 50 mln euro Ustawodawca przewidział okres przejściowy dla małych i średnich przedsiębiorców (w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej), którzy do końca czerwca 2018 będą mogli stosować się do tego rozporządzenia fakultatywnie. A 1 lipca 2018 r. obowiązkiem będzie objęty każdy przedsiębiorca prowadzący  księgi przy użyciu programów komputerowych. Przepis nie wymienia bezpośrednio mikro przedsiębiorców, czyli firm, które w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniali średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągnęli roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro. W grupie małych i średnich przedsiębiorstw mieści się również pojęcie mikroprzedsiębiorstw, co oznacza, że będą objęci obowiązkiem przekazywania ksiąg i dokumentów w formie JPK dopiero od 1 lipca 2018 r.
 
Jak to działa?  
Przekazywanie danych w formacie JPK dotyczyć będzie każdej procedury podatkowej realizowanej przez organy podatkowe i organy kontroli skarbowej, tj. czynności sprawdzających, kontroli podatkowych, postępowania podatkowego i kontrolnego. Informacje mogą dotyczyć całości danych lub części ksiąg , za cały okres lub za poszczególne okresy rozliczeniowe. Plik ten będzie przekazywany za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznych nośnikach danych. W rozporządzeniu Ministerstwa Finansów zapewne ten aspekt również zostanie doprecyzowany.
Projekt struktur pliku JPK zakłada objęcie 7 obszarów: księgi rachunkowej, podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ewidencji przychodów, wyciągów bankowych, magazynu, ewidencji zakupu i sprzedaży VAT oraz faktury VAT.
Plik jest oparty o schemat danych w formacie danych xml i specyfikacje pliku SAF-T (Standard Audit File for Tax). Przede wszystkim producenci systemów księgowych czekają jeszcze na rozporządzenie Ministra Finansów, w którym określi ostateczną wersję struktury pliku oraz sposób komunikacji elektronicznej, czyli innymi słowy w jaki sposób ten plik ma być dostarczany do urzędu (zapewniając odpowiednią wiarygodność i bezpieczeństwo danych przed nieuprawnionych dostępem).

JPK w enova365.
enova365 jest zawsze na bieżąco aktualizowana pod kątem zmieniającego się prawa gospodarczego. Wszelkie nowelizacje przepisów są uwzględniane w ramach standardowego cyklu produkcyjnego.  Firma Soneta, producent systemu, aktualnie pracuje nad wersją, która będzie publikowana w czerwcu 2016 i będzie zawierała obsługę pliku JPK.
Użytkownicy enova365 nie musza martwić się niespodziewanymi kosztami. Soneta prowadzi wobec swoich klientów transparentną politykę dostosowania systemu do obowiązujących przepisów, dlatego też nowa funkcjonalność związaną z obsługą plików JPK zostanie udostępniona klientom w tzw. opłacie upgradowej (aktualizacja terminowa), którą klient uiszcza raz na rok, jeżeli chce korzystać z nowości systemu enova365. Zatem, każda firma, która posiada aktualną licencję enova365 na rok 2016, otrzyma taką funkcjonalność bezpłatnie.

Polecamy również materiał opracowany przez producenta systemu ERP enova365.

Jednolity plik kontrolny w enova365

Dodaj komentarz

Kontakt

Telefon: (18) 442 74 47
Email:   biuro (at )vaks.pl

Vaks.PL Centrala
33-300 Nowy Sącz ul. Reguły 7/14

Biuro czynne

Poniedziałek - piątek 7:00-15:00

Serwis: kontakt na telefony komórkowe zgodnie z indywidualną umową