• Autoryzowany Partner enova enova365
  • pomoc zdalna
  • 18 442 74 47
  • enova365 system ERP

Jesteś tutaj

enova Kadry i Płace

Moduł enova Kadry Płace wspomaga zarządzanie zasobami ludzkimi. Sprawdza się zarówno w firmach zatrudniających kilkudziesięciu pracowników jak i większych organizacjach, których kadra liczy kilka tysięcy osób. Pozwala dokładnie odwzorować strukturę organizacyjną firmy.
Program jest stale aktualizowany i zgodny z polskimi przepisami w zakresie:

  • ewidencjonowania danych kadrowych,
  • naliczania wypłat dla pracowników,
  • naliczania zasiłków chorobowych,
  • rozliczeń z Urzędem Skarbowym,
  • rozliczeń z ZUS.

Posiada ogromnie elastyczną strukturę, która pozwala na definiowanie dowolnych składników wynagrodzenia i harmonogramów czasu pracy. Pozwala na rozliczenia wielowalutowe.

Moduł enova Kadry Płace, podobnie jak inne moduły tego systemu ERP standardowo współpracuje z Programem Płatnik, Microsoft Office i rejestratorami czasu pracy pracowników.
Rozbudowana kartoteka osobowa pozwala na gromadzenie setek danych, które są zgrupowane na około siedemdziesięciu zakładkach (zrzut ekranu obok).

Moduł płacowy pozwala na rozliczanie pracowników etatowych oraz umów-zleceń i umów o dzieło. Możliwe jest rozliczanie długoterminowych pożyczek (Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa) oraz zaliczek na poczet wynagrodzenia.

System rozlicza deklaracje podatkowe, deklaracje ZUS (zgłoszeniowe i rozliczeniowe), deklaracje GUS i współpracuje z programem SOD Offline dla rozliczeń osób niepełnosprawnych.

Zawiera dziesiątki wydruków i zestawień - zarówno tych, które wymagane są zgodnie z przepisami polskiego prawa jak i wielu innych usprawniających pracę Działów Kadr i Płac.

Ogromnie rozbudowany system uprawnień pozwala bardzo elastycznie skonfigurować dostęp do danych dla operatorów pracujących z tym modułem.

enova Kadry Place

Zaprezentowana poniżej kartoteka pracownika w wersji złotej programu składa się z około siedemdziesięciu zakładek, z których każda zawiera kilkadziesiąt danych osobowych:

enova Kartoteka Pracownika

Dodaj komentarz

Kontakt

Telefon: (18) 442 74 47
Email:   biuro (at )vaks.pl

Vaks.PL Centrala
33-300 Nowy Sącz ul. Reguły 7/14

Biuro czynne

Poniedziałek - piątek 7:00-15:00

Serwis: kontakt na telefony komórkowe zgodnie z indywidualną umową