• Autoryzowany Partner enova enova365
  • pomoc zdalna
  • 18 442 74 47
  • enova365 system ERP

Jesteś tutaj

enova365 11.3.5933 - nowa wersja

sobota, Kwiecień 9, 2016 - 07:23 Opublikowal Kasia
enova365 11.3.5933 - nowa wersja

W dniu 28.01.2016 producent udostępnił nową wersję systemu ERP enova365. Najbardziej znaczącą nowością w tej wersji jest całkowicie nowy moduł enova365 Business Intelligence (enova365 BI) oraz możliwość pracy z bazą danych Oracle. W wersji 11.3 w praktycznie każdym module systemu ERP enova365 dokonano licznych zmian funkcyjnych.  Dodano całkowicie nowe funkcjonalności lub zmieniono dotychczasowe. Warto nadmienić, że pojawiły się nowości w modułach Księgowość, Kadry Płace, Handel, DMS i Workflow oraz modyfikacje ogólnosystemowe enova365. 

Korzystając z enova365 BI będzie można w szybki i nieskomplikowany sposób podjąć trafne decyzje biznesowe. Dzięki temu nowemu modułowi istotnie zwiększy się efektywność pracy każdego użytkownika, ponieważ wybrane  dane  z różnych obszarów systemu mogą być dostarczane bezpośrednio na listy i formularze programu, a same dane są spójne i wiarygodne. Moduł enova365 BI daje również możliwość tworzenia wielowymiarowych raportów i wykresów. Za pomocą definiowalnych wskaźników dostarcza konkretne informacje z wybranego zakresu we wskazane miejsce w systemie ERP.

Czytaj wiecej

enova365 11.2.5871 - nowa wersja

czwartek, Styczeń 28, 2016 - 10:27 Opublikowal Kasia
enova365 11.2.5871 - nowa wersja

W dniu 28.01.2016 producent udostępnił nową wersję enova365. Wprowadzono w niej sporo zmian systemowych jak i modyfikacji w poszczególnych modułach. Poprawiono problem z zapisem wydruków seryjnych do PDF z podpisem cyfrowym oraz usunięto błąd w środowisku Visual Studio.

Funkcje związane z ustawieniem hasła do konta oraz jego odzyskiwanie przez użytkowników pulpitów zostały udoskonalone. Zmodyfikowano ładowanie dodatków w instalacjach SonetaServer.

W module DMS, w przypadku wykorzystywania innego mechanizmu niż domyślny, poprawiono rozpoznawanie treści dla plików PDF oraz grafik.

W module Handel poprawiono błędy z  wersji 11.1 w dokumentach handlowych i relacjach. Natomiast w dokumentach handlowych dodano (w interfejsie HTML) możliwość ponownego zatwierdzania zafiskalizowanego paragonu z poziomu formularza.

Czytaj wiecej

enova365 11.1.5857 - nowa wersja

sobota, Styczeń 16, 2016 - 10:27 Opublikowal vaks
enova365 11.1.5857 - nowa wersja

W dniu 15.01.2016 producent enova365 opublikował nową wersję 11.1.5857. Zgodnie z wieloletnią filozofią związaną z wersjami systemu udostępnianymi na przełomie roku również i teraz charakter wprowadzonych zmian związany jest głównie ze zmieniającymi się w tym czasie przepisami.

Wersja 11.1.1 wyposażona jest w nowe mechanizmy wysyłki e-deklaracji PIT, które wymuszone zostały zmianami dokonanymi przez Ministerstwo Finansów i dotyczą platformy ePUAP.

Wspomniane zmiany dotyczą deklaracji PIT-11, PIT-40, PIT-R, PIT-RZ, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-8C, PIT-8CZ.

Uwaga:

Czytaj wiecej

enova 11.0.5752 - nowa wersja

wtorek, Październik 6, 2015 - 18:41 Opublikowal vaks
enova 11.0.5752 - nowa wersja

W dniu 06.10.2015 producent systemu enova opublikował nową wersję systemu 11.0.5752. Wersja wprowadza szereg nowości ogólnosystemowych związanych między innymi z rozszerzeniem funkcjonalności wydruków i obsługą dodatków. Wprowadzono nowe grafiki aby dostosować wygląd aplikacji okienkowej do wersji przeglądarkowej. Wykonano kilka poprawek związanych z wyświetlaniem list.

Nastąpiła modyfikacja w instalatorze wersji demo, który korzysta w tym momencie z bazy MS SQL Server 2012 Express Edition. W związku z tym faktem wystąpi problem z instalacjami w środowisku Microsoft Windows XP.

W module DMS rozbudowano funkcjonalność spraw, folderów i dokumentów podstawowych.

W module Handel rozszerzono czynność zmian na zatwierdzonym dokumencie, rozbudowano obsługę drukarek fiskalnych oraz mechanizmy relacji. Rozszerzono funkcjonalność drukowania kodów kreskowych na dokumentach. Wprowadzono kilka modyfikacji oraz poprawek na dokumentach handlowych, zamówieniach oraz ich definicjach.

Dokonano kilku ulepszeń i zmian w dodatku EDI.

Czytaj wiecej

enova 10.9.5732 - nowa wersja

piątek, Wrzesień 11, 2015 - 19:51 Opublikowal vaks
enova 10.9.5732 - nowa wersja

W dniu 11.09.2015 producent systemu enova opublikował nową wersję systemu 10.9.2.

Publikacja tej wersji została niejako wymuszona przez zmianę schematów wysyłki e-Deklaracji VAT-27(1), VAT-27K(1), VAT-7(15). Dostosowano je do zmian, które miały miejsce 07.09.2015 r.

Przy okazji tej publikacji pojawiły się poprawki i zmiany funkcjonalności w dodatku "Praca na wielu bazach", w module Handel. Opublikowano też nowe wskaźniki w module Kadry i Płace, które obowiązują od 01.09.2015 r.

Czytaj wiecej

enova 10.9.5681 - nowa wersja

wtorek, Lipiec 28, 2015 - 16:01 Opublikowal vaks
enova 10.9.5681 - nowa wersja

W dniu 28.07.2015 producent systemu enova365 opublikował nową wersję systemu 10.9.5681.

W module Handel dokonano modyfikacji w parametrach dokumentów handlowych związanych z odwrotnym obciążeniem. Związane są one z limitami wartości transakcji.

W module Kadry i Płace wprowadzono modyfikacje w deklaracjach ZUS związanych z urlopem wychowawczym.

W module Księgowość wprowadzone zostały nowe formularze dla deklaracji VAT-7, VAT-7K i VAT-7D.  Rozszerzono format importu XML dotyczący ewidencji VAT.

W module Workflow poprawiono obsługę w zakresie przypisywania operatora do tworzonego zadania.

Czytaj wiecej

enova 10.9.5659 - nowa wersja

wtorek, Czerwiec 30, 2015 - 22:26 Opublikowal vakspl
enova365 wersja 10.9.0

W dniu 30.06.2015 producent systemu enova opublikował nową wersję systemu 10.9.0.

Na listach dodano ostrzeżenie o nieoptymalnym filtrowaniu lub sortowaniu. Udostępniono blokadę dodawania niebezpiecznych załączników. Wprowadzono mechanizm optymalizacji rozmiaru bazy danych MS SQL Server. Dodany został przycisk "Wyloguj". Zmodyfikowany został mechanizm aktualizacji wskaźników. Wprowadzono poprawki do zauważonych błędów.

W module CRM wprowadzono filtr wiadomości pocztowych (przeczytane/nieprzeczytane). Zwiększono ilość dostępnych znaków dla osoby kontaktowej - pola imię i nazwisko.

W module DMS dodana została nowa lista "Foldery". Możliwe jest dodawanie i usuwanie załączników.

Czytaj wiecej

Nowa wersja 10.8.0 - moduł DMS.

czwartek, Kwiecień 2, 2015 - 06:33 Opublikowal vaks
enova

W nowej wersji oprogramowania pojawił się kolejny nowy moduł. DMS służy do przechowywania, porządkowania oraz archiwizowania danych. Posiada narzędzia OCR służące do rozpoznawania znaków w plikach. Więcej informacji znajduje się w dokumentacji enova365 DMS.

Wprowadzono kontrolę przy konwersji bazy danych w przypadku użytkowania dodatków, które modyfikują strukturę bazy danych. Możliwe jest zapamiętanie ścieżki domyślnej dla zapisu raportów w formacie PDF.

Rozszerzono możliwość generowania kodów kreskowych na raportach. Wprowadzono zmiany w dodatku "Praca na wielu bazach". W analizach wielowymiarowych poprawiono zapis wzorców. Zmodyfikowano funkcjonalność Poczty CRM. Dodano obsługę nowej bazy danych GUS.

 

Czytaj wiecej

Kontakt

Telefon: (18) 442 74 47
Email:   biuro (at )vaks.pl

Vaks.PL Centrala
33-300 Nowy Sącz ul. Reguły 7/14

Biuro czynne

Poniedziałek - piątek 7:00-15:00

Serwis: kontakt na telefony komórkowe zgodnie z indywidualną umową