• Autoryzowany Partner enova enova365
  • pomoc zdalna
  • 18 442 74 47
  • enova365 system ERP

Jesteś tutaj

enova Szkolenia

Moduł enova Szkolenia przeznaczony jest dla organizacji i firm zajmujących się szkoleniami. Jego sporą zaletą jest pełna integracja z pozostałymi modułami systemu enova. Szczególne korzyści możemy uzyskać używając dodatkowo modułów księgowych, handlowych , kadrowych lub CRM.

enova Szkolenia pozwala na:

  • ewidencję szkoleń,
  • ewidencję uczestników szkoleń,
  • planowanie grup szkoleniowych,
  • obsługę grup szkoleniowych,
  • rozliczanie szkoleń,
  • prowadzenie sprawozdawczości wewnętrznej,
  • prowadzenie sprawozdawczości zewnętrznej.

W module dostępne są między innymi następujące opcje:

  • obsługa kartoteki szkoleń,
  • obsługa kartoteki wykładowców,
  • planowanie kalendarza wykorzystania sal wykładowych,
  • rejestracja zgłoszeń uczestników,
  • obsługa kartoteki grup szkoleniowych,
  • fakturowanie wraz z korektami,
  • wysyłanie e-maili do uczestników grupy szkoleniowej,
  • przygotowywanie umów z wykładowcami,
  • kontrola wpłat za szkolenie,
  • przygotowanie standardowych wydruków,
  • obsługa szkoleń dofinansowanych przez UE.

Poniżej ekran główny modułu enova Szkolenia:

enova szkolenia

Poniższy ekran przedstawia fragment kartoteki uczestnika szkolenia:

Dodaj komentarz

Kontakt

Telefon: (18) 442 74 47
Email:   biuro (at )vaks.pl

Vaks.PL Centrala
33-300 Nowy Sącz ul. Reguły 7/14

Biuro czynne

Poniedziałek - piątek 7:00-15:00

Serwis: kontakt na telefony komórkowe zgodnie z indywidualną umową