• Autoryzowany Partner enova enova365
  • pomoc zdalna
  • 18 442 74 47
  • enova365 system ERP

Jesteś tutaj

enova Księga Inwentarzowa

Moduł enova Księga Inwentarzowa wspomaga ewidencję i rejestrację dokumentów związanych ze środkami trwałymi oraz wartości niematerialnych i prawnych. Program automatyzuje naliczanie amortyzacji.

Obsługiwane są następujące rodzaje amortyzacji:

  • liniowa,
  • degresywna,
  • jednorazowa.

Moduł umożliwia prowadzenie różnych terminarzy związanych z ewidencjonowanymi obiektami - umożliwia to na przykład rejestrację koniecznych przeglądów czy legalizacji.

Funkcjonalność tego modułu pozwala na dowolne ustawienia lat obrachunkowych, pełną ewidencję zapisów historycznych, naliczanie nowych wartość odpisów amortyzacyjnych (sprzedaż lub likwidacja). Możliwa jest także inwentaryzacja i rozliczanie ulg inwestycyjnych.

Program automatycznie zasila danymi moduły księgowe.

enova Księga Inwentarzowa

Powyższy zrzut ekranu prezentuje podstawowe listy modułu enova Księga Inwentarzowa.

Dodaj komentarz

Kontakt

Telefon: (18) 442 74 47
Email:   biuro (at )vaks.pl

Vaks.PL Centrala
33-300 Nowy Sącz ul. Reguły 7/14

Biuro czynne

Poniedziałek - piątek 7:00-15:00

Serwis: kontakt na telefony komórkowe zgodnie z indywidualną umową