center


Ulotka - opis zmian:
do wersji 11.2 (11.2.5871) 28.01.2016

Przed rozpoczęciem pracy z programem należy zapoznać się z treścią zmian zamieszczonych w niniejszej ulotce.

Uwaga!

W przypadku pobrania i instalacji enova365 w wersji 11.2.5870 we wdrożeniach z wykorzystywanym modułem Kadry i płace niezbędna jest aktualizacja do wersji 11.2.5871.
Wersja 11.2.5871 zawiera poprawkę w deklaracji ZUS DRA w sposobie wykazywanie wynagrodzenia chorobowego z kodem 331 - świadczenia/przerwy.
Kwota wynagrodzenia chorobowego w wersji 11.2.5870 była wykazywana na deklaracji ZUS DRA w polu: 'Kwota wypłaconych świadczeń finansowanych z budżetu państwa'.
Instalacja nowej wersji nie wymaga konwersji bazy danych.


Spis treści

enova365 standard

 1. Moduł: Systemowe
 2. Moduł: DMS
 3. Moduł: Handel
 4. Moduł: Kadry Płace
 5. Moduł: Kasa
 6. Moduł: Księgowość
 7. Moduł: Workflow

enova365 multi

  Interfejs przeglądarkowy

  1. Moduł: Systemowe
  2. Moduł: Pulpity HR

  enova365 standard

  Moduł: Systemowe

  Poprawione funkcje

  Moduł: DMS

  Poprawione funkcje

  Moduł: Handel

  Poprawione funkcje

  Dodatki

  Moduł: Kadry Płace

  Nowa funkcjonalność

  Zmiana funkcjonalności

  Poprawione funkcje

  Wydruki

  Dodatki

  Moduł: Kasa

  Zmiana funkcjonalności

  Moduł: Księgowość

  Nowa funkcjonalność

  Zmiana funkcjonalności

  Poprawione funkcje

  Wydruki

  Moduł: Workflow

  Dodatki

  enova365 multi

  Interfejs przeglądarkowy

  Moduł: Systemowe

  Poprawione funkcje

  Moduł: Pulpity HR

  Poprawione funkcje